Over Ons

Het doel van Voedselhulp – Druivenstreek VZW is aan arme en noodlijdende personen, woonachtig in Overijse, Hoeilaart, Huldenberg of Tervuren, (personen die op gelijk welke manier in financiële problemen gekomen zijn of zitten en zich niet kunnen voorzien in de basisbehoeften van het leven) basisvoorzieningen te verschaffen.

ONTSTAAN

Voedselhulp - Druivenstreek VZW werd opgericht in opvolging van een aantal vrijwilligers, die in Overijse sinds 1995 eenmaal per maand droge voeding gingen afhalen bij de Voedselbank Brussel-Brabant VZW en dit verdeelden aan 70 tal personen. Op 11 november 2011 verschenen de statuten in het Belgisch Staatsblad en van dan af was de VZW Voedselhulp Overijse, heden Voedselhulp – Druivenstreek VZW, een feit.

ONZE WERKING

Voedselhulp – Druivenstreek VZW wordt volledig bemand door vrijwilligers, die allen gratis werken. Voeding krijgen we hoofdzakelijk van de Voedselbank Brussel-Brabant VZW, van FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen) en rechtstreeks van sommige producenten. Om wat we krijgen te vervolledigen en aan de behoefte te voldoen, kopen we regelmatig voedsel aan. Ook verzorgingsproducten kopen we aan, maar krijgen we soms ook van de bevolking. Voor kleding, klein huisgerief en andere zullen de afnemers doorverwezen worden naar Vites zodra de huidige stock verdeeld is.

Mensen die hulp krijgen van Voedselhulp – Druivenstreek VZW (we noemen ze “de afnemers”) worden aan ons doorverwezen door de OCMW’s van Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg .

VAN WAAR KOMT ONZE STEUN?

 • FEAD(Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen)
 • Van de Voedselbank Brabant – Brussel VZW ontvangen wij 11X per jaar droge voeding en diepvriesproducten evenals groenten en fruit.
 • Dank zij de steun van de Service-clubs, van verenigingen en particulieren kunnen wij regelmatig voeding aankopen.
 • Financiële steun is altijd welkom! Giften van 40 Euro per jaar en meer zijn fiscaal aftrekbaar!
 • Wij ontvangen gratis leveringen van onder andere bakkerij Vogelaers Vossem, bakkerij D'Yse Huldenberg, Colruyt Overijse, Okay Hoeilaart, Okay Vossem, Aldi Overijse, Aldi Vossem, Orangina Schweppes, Duitse school Wezembeek, Nice, .... 

RAAD VAN BESTUUR

Bestuursleden

 • Lea Debrouwer
 • Mark Jorissen
 • Rolf Puttemans
 • Jan Vanfraechem
 • Roland Kumps
 • Jacques Brenart

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter: Jan Vanfraechem
 • Ondervoorzitter: Jacques Brenart
 • Penningmeester: Roland Kumps