Steunen

Toon je warm hart en steun ons op eender welke manier! Zowel materieel als financieel en actieve hulp kunnen we erg gebruiken. Je helpt mensen in een nood situatie om er terug bovenop te geraken. Je geeft hen de ademruimte die ze nodig hebben om te overbruggen. Dat is een erg warme gedachte die ons dagelijks bezig houdt.

Materiële steun

U doet ons en voornamelijk onze afnemers veel plezier met niet geopende producten voor persoonlijke hygiëne en huishoud producten Ook droge voeding vindt bij ons zeker een tweede leven: rijst, koffie, thee en conserven.

DEPONEER KALENDER

Financiële steun

Voedselhulp - Druivenstreek VZW is altijd op zoek naar nieuwe financiële middelen voor de alledaagse werking, om voldoende buffer op te bouwen en om de continuïteit van zijn werking te kunnen garanderen. U kunt uw giften aftrekken van de belasting en een belastingvermindering krijgen als u de drempel van 40 Euro overschrijdt. (volgens de voorwaarde vermeldt in art. 145/33 WIB 92°)

Legaten (testamenten) zijn eveneens welkom. Voor informatie hierover kan u terecht bij onze penningmeester Roland Kumps via 0477 13 34 36 .

Stortingen kunnen overgemaakt worden op volgende rekening: BE50 9730 4028 2518 BIC: ARSPBE22

Actieve steun

Als vrijwilliger kan u ons helpen met één van de volgende taken:

  • tijdens de openingsuren de afnemers ontvangen en hen de voedselpakketten overhandigen
  • ons helpen bij de sortering van voedsel, producten voor de persoonlijke hygiëne en huishoudproducten
  • voeding ophalen op vaste dagen bij vaste leveranciers in de streek (met eigen wagen)
  • de lokalen helpen onderhouden
  • helpen met het zoeken naar sponsors
  • administratieve taken bij U thuis
  • verdoken armoede opsporen

Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning gemaakt. U kan zelf aangeven welke taak U graag wenst uit te voeren en hoe vaak u dat wil doen. Voor meer informatie over dit vrijwilligerswerk stuurt u een e-mail naar: info@voedselhulp-druivenstreek.be